Chorus Pictor, Täby Musikklasser och Stockholms saxofonkvartett
Kjell Perder i Täby

Förutom Stockholms Saxofonkvartett deltog Täby musikklasser (som också skrivit texter till det nykomponerade verket Jorden behöver fred) med sin dirigent Anders Asp och kören Chorus Pictor under ledning av Ewa Sassner. Sammanlagt 95 körsångare fyllde upp kyrkorummet tillsammans med publiken.

Chorus Pictor, Täby Musikklasser och Stockholms saxofonkvartett