En start bild från streamen med lite textinformation
Framtida Musik ensemblen spelar In C med musiker från hela världen

Samtida Musik är stolta att presentera vår ungdomssatsning, Framtida Musik, som vi har kickat igång under senhösten på Södra Latins gymnasium där våra medlemmar Ivo Nilsson och Anna Christensson har lett en grupp i kammarmusik med inriktning på nutida musik.

Målet är att engagera och inspirera en ny generation utövare av samtida konstmusik. Vi vill genom mötet med professionella musiker och tonsättare få upp unga musikers ögon för en annan musik än den de är bäst bekant med.

Vi är stolta över att kunna presentera denna video där kammarmusikgruppen spelar Terry Rileys “In C” tillsammans med musiker från hela världen. Ars Ludi Ensemble anordnade detta globala samarbetsprojekt tillsammans med Amici Della Musica “G.Michelli”, där inspelningar med ensembler och enskilda musiker samlades in och klipptes ihop till ett sammanhängande framförande.

Inom Framtida Musik har vi tidigare gjort gästföreläsningar på Lilla Akademien tillsammans med Anna Christensson. Projektet fortsätter under nästkommande år med fler spännande aktiviteter. 

Stort tack alla inblandade och särskilt tack till Ivo, Anna och Antonio Caggiano (från Ars Ludi) samt Andreas Eklöf för videoinspelning.

Projektet genomförs som en del av Föreningen Svenska Tonsättares Stenhammarprojekt och med projektstöd från Region Stockholm.

Du kan titta på konserten på den här länken: https://www.facebook.com/SocietaAmiciDellaMusicagMichelliAncona/videos/303136127665471


 

En start bild från streamen med lite textinformation