Publiken var rytmsektion i uruppförandet
Publiken var rytmsektion i uruppförandet
Publiken var rytmsektion i uruppförandet