Marie Samuelsson Doukkali och SSQ på Södra latin
Foto Karin Starre
Min granne tonsättaren på Södra latin

35 kompositionsintresserade elever ställde bra frågor när Marie Samuelsson Doukkali och Stockholms Saxofonkvartett besökte Södra latins musikklasser den 7 december 2017.

Marie Samuelsson Doukkali och SSQ på Södra latin