Rosanna Gunnarsson, tonsättare
Rosanna Gunnarsson, en av Lennart Westman-kvällens tonsättare
Lennart Westmans dag del 2
Rosanna Gunnarsson, tonsättare