Blyerts och syntar
Ann Rosén i Nacka


Vad är en barriär? Var finns de? Hur kan de se ut och hur kan de låta? 
Tillsammans med Ann Rosén har vi befunnit oss en heldag på Dieselverkstaden i Nacka. Med blyertskritor skapade 5:e klassare från Kunskapsskolan bilder som blev till partitur och berättelser tillsammans med Ann och Saxofonkvartetten.