Catharina Backman
About Samtida Musik!

The board

Catharina Backman, chairman

Boa Pettersson

Sara Hammarström

Jenny Hettne

Pontus Langendorf

Per Magnusson

Eva Sidén

Kassör utanför styrelsen: Per Korsfeldt

Statens Kulturråd are supporting Samtida Musik