Tillgänglighetspolicy för Samtida Musik

Målsättning

Alla Samtida Musiks konserter ska vara tillgängliga för alla människor.

Vi identifierat två områden som essentiella för att uppnå denna målsättning:

Tillgänglighet på hemsida

Samtida Musik strävar efter att vår hemsida ska vara kommunikativ för alla människor.
Bilder på hemsidan syntolkas, typsättningen ska vara lättläst och texten möjlig att användas i talsyntes. Detta genomförs av hemsideansvarig.

Utlokaliserad verksamhet

När Samtida Musiks verksamhet bedrivs i annans lokal ska vi enbart samarbeta med arrangörer som har tillgänglighet i åtanke. På hemsida och andra kanaler såsom Facebook ska vi synliggöra de eventuella hinder som lokalen kan ha. Samtidas utsedda konsertproducent ansvarar för inhämtning av denna information och PR-ansvariga ansvarar för att den kommuniceras ut.