Norrbotten NEO
Norrbotten NEO
NEW SWEDEN - Verk av de svenska fanbärarna inom ny musik, med Norrbotten NEO
Samtida Musik är glada att presentera en konsert med Norrbotten NEO, som är en av Europas främsta ensembler för ny musik. Ensemblen har som sin mission att utveckla och undersöka den samtida musiken, där produktionen "New Sweden" är årligen återkommande. Den här gången med ett spännande uruppförande där tonsättaren inspirerats av en film om en tysk diktator ...
Konserten arrangeras i samarbete med Norrbottensmusiken och Konstakademien.
Program

Samtida Musik är glada att presentera en konsert med Norrbotten NEO på Konstakademien. Ensemblen är en av Europas främsta, och har som sitt mål att vara med och utveckla och undersöka den samtida musiken. Därför gör de varje år produktionen New Sweden. I år med ett spännande uruppförande där tonsättaren inspirerats av en film om en tysk diktator ...

NÄR: 31 mars kl 15:00
VAR: Konstakademien, Hörsalen
ENTRÉ: 120 kr / 80 kr stud. och medlemmar
Konserten görs i samarbete mellan Samtida musik, Norrbottensmusiken och Konstakademien, med stöd från Kulturrådet, Stockholm stad och Region Norrbotten.

--

Program
Jörgen Häll: Temporal Tactility
Lina Järnegard: London; med inslag av skönhet
Miklos Maros: Evoe
Henrik Denerin: Ein deutscher Traum *(uruppförande)
*Beställningsverk av Norrbotten NEO
Dirigent: B Tommy Andersson

--

Intresset för den nya musiken ökar och under rubriken New Sweden undersöker vi gärna strömningarna bland de svenska tonsättarna just nu. Vår ensemble är heller inte endast en avlyssnare och passiv återgivare av samtiden. Genom att vara en de ensembler som beställer flest nya verk av svenska tonsättare försöker vi föra utvecklingen av den samtida musiken framåt.

--

Om programmet:
JÖRGEN HÄLL har de senaste åren fått stor uppmärksamhet för sin klangorienterade och mångdimensionella musik. Han är verksam i Piteå och har studerat för bland andra Jan Sandström, Fredrik Högberg, Johan Ramström och Gary Verkade. Sitt stycke Temporal Tactility kommenterar han så här: "György Ligeti sa att han såg tiden som en mjölklik trögflytande vätska som med ett svagt sssh-ljud rör sig långsamt från höger till vänster. Det fick mig att fundera en del kring tiden. Många spännande idéer susade omkring i mitt huvud. En fundering återkom ständigt: om tiden kan liknas vid något fysiskt, som en vätska, då kan man även leka med tanken att det går att ta på den. Hur nuddar man tiden? Jag tror det närmsta man kommer är genom musik."

LINA JÄRNEGÅRD har studerat vid Gotlands tonsättarskola och Högskolan för scen och musik i Göteborg för Ole Lützow-Holm och Ming Tsao, och även vid Royal Scottish Academy for Music and Drama i Glasgow för David Fennessy. Hon har skrivit musik för en rad framstående svenska ensembler, förutom Norrbotten NEO även Gageego!, Curios Chamber Players, Hidden Mother och Mimitabu. Hennes London; med inslag av skönhet är inspirerat av en promenad i London i september 2016. Hon hade läst Lisbeth Larssons Promenader i Virginia Woolfs London och följde några av dessa turer i bland annat Bloomsbury. Titeln är hämtad från ett avsnitt i Woolfs essä Londons hamn. "Och alltings ändamålsenlighet, den planering och den beredskap som har utarbetats för vartenda förlopp leder liksom via en bakväg fram till ett inslag av skönhet, som ingen i dockorna har ägnat så mycket som en sekunds tanke åt. Packhuset är utomordentligt lämpligt som packhus och lyftkranen som kran. Det är där skönheten börjar nästla sig in.”

 

Ungerskfödde MIKLÓS MAROS hör till en uppmärksammad och konstnärligt tungt vägande generation av svenska tonsättare. Han studerade först vid Liszt-akademien i Budapest och efter flytten till Sverige för Ingvar Lidholm och György Ligeti på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
Han belönades 2013 med Föreningen Svenska Tonsättares Rosenbergpris, motiveringen löd: ”I fyrtio år har han befunnit sig i hjärtat av svenskt musikliv, med öra för musiken, öga för partiturets konst och därtill med hjärna för tonsättarnas villkor. Just nu befinner sig denne tidlösa tonernas mästare mitt i en andra internationell karriär där hans aldrig sinande konstnärliga gärning sprids över världen.”
– I antikens Grekland betydde Evoe jubelrop och var knutet till kulten kring Dionysos, vinets och berusningens gud. Jag valde titeln Evoe just för att det här är ett ganska uppsluppet stycke, säger Miklós Maros.
I marimban presenteras korta repetitiva figurer ackompanjerade av snabba rörelser i flöjt och piano. Harmoniken består av treklanger, men utformade så att de inte har några gemensamma toner. I de långsamma partierna ändrar instrumenten karaktär och flöjten lyfts fram och får skärpa mot ackord i pianot och vibrafon. De tre instrumenten skapar i Evoe en ständigt skiftande kontrastverkan genom olika kombinationer av 2+1 instrument

 

HENRIK DENERIN är en svensk tonsättare och improvisationsmusiker som regelbundet skriver för och samarbetar med ledande internationella musiker och ensembler. Han ägnar sig ofta åt det han kallar kompositionspraxisexperiment – experiment genom upptäckt, uppkomst och undersökning – och utförandeexperiment som handlar om den oförutsägbarhet och instabilitet som finns i musikernas ofta komplexa partitur.
Hans Ein deutscher Traum (En tysk dröm) har fått sin titel från andra delen av den tyska filmskaparen Hans-Jürgen Sybergergs film Hitler – ein Film aus Deutschland (1977). Filmen med en sammanlagd speltid på över sju timmar är en blandning av dramatisering, essä och dokumentation och har inget tydligt narrativ eller kronologi. Istället utforskar varje del ett speciellt ämne och den andra delen fokuserar på det pre-nazistiska kulturella, andliga och nationella arvet som den nazistiska propagandan relaterade till.
”Musiken är inte illustrerande utan mer ett abstrakt berättande, ett ständigt skiftande av fokus genom gester, tillstånd och reflektioner”, säger Henrik Denerin.
 

Medverkande

PROGRAM:

Jörgen Häll: Temporal Tactility
Lina Järnegard: London; med inslag av skönhet
Miklos Maros: Evoe 
Henrik Denerin: Ein deutscher Traum *(uruppförande)

 

--

Norrbotten NEO

Brusk Zanganeh, violin
Daniel Saur, slagverk
Mårten Landström, piano
Kim Hellgren, viola
Elemér Lavotha, cello
Sara Hammarström, flöjt
Robert Ek, klarinett

Dirigent: B Tommy Andersson

 

 

Hörsalen, Konstakademien, Fredsgatan 12 | Jakobsgatan 27 C [hiss]
Vägbeskrivning
T-bana Stockholm City/T-centralen. Konstakademien ligger en kort promenad från Centralen (uppgång Vasagatan, gå i riktning mot Riksdagen)
Entré

ord. 120 kr / 80 kr för studenter och medlemmar (obs. ej förköp)