Gageego!
Karin Hellqvist
Karin Hellqvist & Gageego!
Musik av Esaias Järnegard, Kim Hedås, Jenny Hettne samt 2015 års Järnåkerpris Pendants av Jesper Nordin.
Program
Medverkande
Hörsalen, Kulturhuset
Karin Hellqvist