Bild på Stefan och Katarina
Embroideries @ Svensk Musikvår
I november 1960 bildade tonsättarna Jan Carlstedt, Laci Boldemann och Bo Linde kammarmusikföreningen Samtida Musik med en första konsert i Börssalen i Stockholm. Snabbspola till 2020 – och vi har en jubilar som fyller 60 år! Ett högtidligt jubileumsfirande planerades, men födelsedagsbarnet fick tålmodigt vänta, på grund av, ja ni vet. Därför är vi väldigt glada att få bjuda in vår konsertpublik till ett fullspäckat 2022, där vi under hela året firar: Samtida Musik 60+2 år!

Klarinettisten Stefan Harg och pianisten Katarina Ström-Harg ger en konsert med svenska tonsättare tillika Samtida Musik medlemmar för att fira Samtida Musiks 60+2 år jubileum. Kvällens konserter är gratis för medlemmar och man får således två konserter till priset av 200 kr samt stöttar Samtida Musik.
Program

Ivo Nilsson (1966): FOG (2021), uruppförande
    1. The Mist
    2. The Cloud
    3. The Breath
Peter Schuback (1947): Lamento (2021), uruppförande
Peter Lindroth (1950): Duclapi (2021), uruppförande
Katarina Leyman (1963): Embroideries (2015)
    1. Silvery Threads
    2. Running Stitches
    3. Silken Strands
    4. Bold Patterns
    5. Florid Lines
Marie Samuelsson (1956): Somebody is Learning How to Fly (2012)
Niklas Breman (1966): Asayake II (2016/2018)

 

Ursprunget till Peter Lindroths Duclapi var ett projekt som aldrig blev av. Men när frågan kom ifall han ville skriva ett stycke för Stefan och Katarina kunde han inte tacka nej. ”Som så ofta i mina stycken börjar det som en rent intellektuell konstruktion”, berättar tonsättaren, ”med utgångspunkt i ett rytmiskt raster baserat på små expanderade moduler i flera lager.” Men slutresultatet är inte ett bara en intellektuell exercis. Under kompositionsprocessen ”har hela härligheten knådats”, som Lindroth uttrycker det, tills stycket har fått eget liv.

Tonsättaren och trombonisten Ivo Nilsson har gjort flera bearbetningar av den italienske 1900-talsförfattaren Italo Calvinos verk. Den tresatsiga duon FOG är, liksom den tidigare kvartetten SMOG, inspirerad av en och samma novell av Calvino. I novellen bedrivs en kampanj för att rena staden från smuts, men kampanjen bekostas i själva verket av nedsmutsarna själva. ”En text som i dag framstår som mer aktuell än någonsin då den förutsåg både klimatkrisen och debatten om ’fake news’”, berättar tonsättaren själv. Medan SMOG befinner sig uppe i skyarna rör sig FOG nere på marken i tre satser med de målande titlarna The MistThe Cloud och The Breath.

Under Katarina Leymans arbete med sviten Embroideries för solopiano upptäckte hon allt fler paralleller mellan komposition och sömnad. Utgångspunkten för verket är det som till slut blev den femte och sista satsen, Florid Lines, och tanken att ”musiken skall flöda, blomstra, växa fram som en oberoende kraft och liksom växtligheten ta sin egen form” som tonsättaren själv beskriver det. Med några få undantag bygger alla satser på samma tonmaterial och satsnamnen – Silvery ThreadsRunning StitchesSilken StrandsBold Patterns och Florid Lines – beskriver också de likheter som Leyman upptäckte.

En bild av förväntan, av ivrigt flaxande vingar; av besvikelse; men också av envishet, och – slutligen – triumf målar Marie Samuelsson upp i Somebody is Learning How to Fly för soloklarinett. Instrumentet ”försöker vrida sig ur tremulerande figurer” berättar tonsättaren själv om klarinettens upprepade försök att lyfta från marken. Till slut, buren av kvartstoner och multiphonics, får den till slut luft under vingarna och stiger till himlen.

”Vissa verk skrivs med avsikt och planering”, berättar Peter Schuback, men förklarar sedan att hans Lamento inte är ett sådant verk ”då ett lamento är något som uppstår spontant”. Ordet ’lamento’ syftar på en dikt eller sång som uttrycker sorg. Det här verket för klarinett och piano skrevs efter att Schuback färdigställt ett annat verk, Oração för solocello. Det verket, vars titel är det portugisiska ordet för ’bön’, handlade om olika mentala stadier under pandemin såsom hopp, sorg, splittring och desperation. Lamento tillkom som en följd av det verket och, med Schubacks egna ord, ”söker sig fram ur ett stillestånd i ett ensamt varande”.

Kanhända är det i den himmel som Marie Samuelsson lyfter klarinetten till som Niklas Bremans Asayake II utspelar sig. ”Asayake” betyder ”morgonrodnad” på japanska och verket inleds med klarinetten som ensam stiger upp med solen i ett stillsamt lugn. När pianot väl gör entré byter musiken karaktär och det stillsamma soluppgångsmotivet varieras i verkets rytmiskt friska, dansanta huvuddel som även innefattar en solokadens för klarinetten.

Medverkande

Stefan Harg, klarinett

Klarinettisten Stefan Harg är en mångfasetterad, internationellt erkänd och efterfrågad musiker och pedagog. Han arbetar med ledande dirigenter och musiker som Esa-Pekka Salonen, Valery Gergiev, Libby Larsen och John Elliot Gardiner. Han har även nära samarbeten med samtida tonsättare: till exempel tillägnade Katarina Leyman honom klarinettkonserten Verdure som han uruppförde 2014 till bifall från kritiker och publik, och året därpå uruppförde han Niklas Bremans klarinettkonsert i Chicago.

På hans repertoar finns dessutom såväl stora 1900-talsverk Carl Nielsens och Jean Francaix klarinettkonserter, Pierre Boulez Domaines och Dialogue de l’ombre double, liksom klassiska repertoarverk för instrumentet. Han blandar framföranden på tidstrogna instrument med moderna, och spelar regelbundet i Drottningholms Barockensemble och i Trio A430. År 1990 bildade han och en framgångsrik duo med Katarina Ström-Harg som sedan dess har givit många bejublade konserter i Sverige och utomlands.

Han undervisar på Lilla Akademien i Stockholm, har spelat in flera skivor och är även en flitig föredragshållare och skribent, publicerad i flera internationella tidskrifter. År 2022 kommer en ny skiva med verk av Pierre Boulez, Anders Eliasson, Arne Mellnäs och Katarina Leyman. Han är även officiell artist hos Buffet-Crampon och Vandoren i Paris.

 

Katarina Ström-Harg, piano

Pianisten Katarina Ström-Harg är väletablerad i det svenska musiklivet och uppträder även internationellt, i exempelvis USA, Storbritannien, Frankrike, Kroatien, Danmark, Spanien och på Island. Som solist har hon uppträtt med bland andra Sveriges Radios Symfoniorkester, Kungliga Filharmonikerna och Norrköpings Symfoniorkester, hon samarbetar med andra välrenommerade musiker och uppträder sedan 1990 i duo med klarinettisten Stefan Harg.

Repertoaren sträcker sig från barock till nutida musik och hon kombinerar gärna verk från olika epoker i samma program, inklusive sällan spelad musik av kvinnliga tonsättare. Särskilt har hon rönt uppskattning för sina tolkningar av Mozart, Beethoven och Bach. Som entreprenör driver hon olika projekt, bland annat presenterar hon levande musik i olika miljöer på nyskapande sätt.

Hon är professor i interpretation vid Kungliga Musikhögskolan, där hon även undervisar i kammarmusik. Hon håller workshops i spelteknik under rubriken ”Det ergonomiska pianospelet” och hennes föreläsning om att kombinera konstnärlighet med pedagogik i lärarrollen finns inspelad på Kunskapskanalen. Hon har gjort flera radio- och skivinspelningar varav den senaste är ”Vattenklanger”, ett tonsättarporträtt av Katarina Leyman.

Text: David Saulesco

Teater Giljotin
Vägbeskrivning
Torsgatan 41 113 62 Stockholm, T-bana: S:t Eriksplan
Entré

Gratis för medlemmar och under 18.
120 för ordinarie
Medlemskap för 200 kr