ATEM – duo
ATEM – duo
ATEM duo
Sören Hermansson, valthorn
Ivo Nilsson, trombon
Program

Musik av tonsättarna: Marsel Nichan, Pierre-Henri Wicomb, Per Mårtensson, Lina Järnegård, Lise-Lotte Norelius, Idin Samimi Mofakham och Ivo Nilsson.

Medverkande

ATEM – duo

Hornisten Sören Hermansson och trombonisten Ivo Nilsson är väletablerade kammarmusiker och solister på sina respektive instrument. Dom möttes för första gången 1989 under en turné med KammarensembleN och har allt sedan dess medverkat i stort antal kammarmusikaliska projekt tillsammans och uruppfört en omfattande mängd verk av såväl svenska som internationella tonsättare. Under 2019 föddes idén till ett duo-projekt med växelvis soloverk med eller utan elektronik och nya kompositioner för duo.

 

Verkkommentarer

Pierre-Henri Wicomb Solecism (2015):

I used the earlier natural horn and focused on its restrictions of pitch, sound, range etc. as a model for approaching the modern horn. Recordings were made of playing the instrument in an unconventional, blocked way even notating some of these unpredictabilities. The title also refers to this outcome in that it implies the ‘incorrect’ use of the instrument, a faux pas or a mistake. There is a recurring motif later in the score, which is the notation of the stretched first few seconds of this unplanned outcome (mistake) of a devised experimental playing technique.

 

Per Mårtensson Cronus unfolded (2016):

Cronus unfolded skrevs ursprungligen till Jonas Bylund på beställning av föreningen IDKA i Gävle och ingick i en dansföreställning med koreografen och dansaren Rani Nair. 

Stycket handlar om tid - men också det monstruösa. Enligt Hesiodos var Kronos son till Uranus och Gaia och fader till flera betydande gudar i den grekiska mytologin. Han hade egenheten att äta upp sina barn men hans syster och maka Rhea födde Zeus i smyg och gav i stället Kronos en sten inlindad i tyg som han slukade i tron att det var hans barn.

Men Kronos betyder också tid på grekiska. I stycket har jag försökt arbeta med åtminstone två tidsartikulationer: utsträckt, oartikulerad tid och mera upphackad, gestisk tid. 

Idén att kombinera något kompositionstekniskt tidsligt med ett monstruöst-groteskt uttryck tror jag kommer från associationer kopplade till instrumentet trombon. Men jag minns inte längre alla tankegångar: stycket har blivit sitt eget i händerna på Ivo Nilsson.

 

Lina Järnegard Whistles wind in tree (2021):

I detta stycke har jag arbetat mig inifrån och ut. Jag har börjat med detaljer, infall och korta fraser som jag sedan utvecklat var och en för sig. Försöka se materialets inneboende egenskaper och förmåga att utvecklas utan att ta hänsyn till en större form. Låta formen växa inifrån. Jag har heller inte haft snäva ramar på hur de olika materialen (fraser, ljud..) har koppling till varandra mer än en gemensam utgångspunkt som i det här fallet är poesi av Elsa von Freytag-Loringhoven (Baronessan Elsa). Baronessan Elsa var tysklandsfödd pionjär inom Dadaismen och jag har använt mig av hennes texter med stor frihet. Poesin fungerar som framförallt inspiration. Den kan t.ex. vara en utgångspunkt vid val av hur toner och ljud artikuleras. Baronessan Elsas dadaism passar min stil såtillvida att den hjälper mig att frigöra min egen fantasi och skriva ett verk som jag eftersträvar ska bli oförutsägbart.

 

Idin Samimi Mofakham ÂVÂZ (2019):

ÂVÂZ for trombone and tape is dedicated to brilliant artist Ivo Nilsson. It can be heard here: https://soundcloud.com/idin-samimi-mofakham/avaz-for-trombone-and-tape-2019 performed by Ivo at the fourth edition of the Tehran Contemporary Music Festival on 24th June 2019 at Roudaki Hall in Tehran, Iran.

 

Miles Warrington Façade (2021):

Façade was composed at the request of horn virtuoso Sören Hermansson after we met in 2019 in Cape Town. The work finds itself in a global context of uncertainty and difficulty. Reflecting on this and the challenges we have all been facing, Façade explores the interfaces of defiance, masking and reality; truth and concealment. It is scored for horn in F and computer where the interplay between the two mask each other - one is unsure at times of who is the Façade or who is behind it, and at the end, we are left having to decide for ourselves.

The work is based on a hexachord system of 9 pitches: FGACDE with F#, G# and C# added and is broadly divided into four sections: introduction, variation section, improvisatory section, and finally an altered recapitulation of the introduction as a conclusion. Various processes are used that explore spatial and sonic morphology techniques to underscore the narrative. These include delay lines, triggered sonic events, live processing of live recorded sections and synthesis.

 

Ivo Nilsson Contraria (2020):

 

Ordet Contraria finns på både italienska och spanska och kan betyda såväl motvind som motsats. Som titel tänker jag mig att den kan föra tankarna till en terräng där olika vindriktningar möts. Eller ett meningsutbyte där olika synvinklar ventileras.

Verket komponerades 2020 för ATEM-duo vilka uruppförde det på Musikens Hus i Katrineholm.

 

Aliasteatern
Vägbeskrivning
T-bana Odenplan, St:Eriksplan
Entré

Biljettpris 120 kr (fullt pris) 80 kr (medlemmar och student)