Konsert på Dieselverkstan
Ann Rosén, Stockholms Saxofonkvartett och elever från Kunskapsskolan
Konsert på Dieselverkstan med Ann Rosén

På kvällen hade vi konsert tillsammans med eleverna i fullsatt salong!

Konsert på Dieselverkstan