Lennart Westmans konsert i Sofia kyrka 201606-16
Lennart Westmans dag del 2

Det kom mycket folk till Sofia kyrka och Lennart Westmans Min granne tonsättaren-konsert. Med Lennarts tre stycken som hållpunkter i programmet och uruppförandet av"A Bee or not A Bee?" som sista programpunkt, var ytterligare några Söder-tonsättare programlagda, och alla var där. Alla blev presenterade för publiken, som hade frågor och kunde prata direkt med tonsättarna och saxkvartetten efter konserten. Det handlade om inspiration, notskrift och allmänna reflektioner över vad vi hade varit med om. Sen gick vi ut i regnet, glada och omtumlade!

Lennart Westmans konsert i Sofia kyrka 201606-16